top of page
  • M A T A M A T C H A

Inleiding tot de biologische Japanse thee

Een biologische theeplantage leeft samen in het ecosysteem en een niet-biologische theeplantage probeert het ecosysteem te beheersen. De teelt van biologische of moderne teelt is totaal verschillend, ze hebben allebei hun voordelen. M a t a M a tc h a respecteert beide manieren.


Om officieel biologisch gecertificeerd te worden, moet aan de onderstaande eisen worden voldaan.


- Geen chemische meststoffen of pesticiden gedurende ten minste drie jaar.

- Alleen organische meststoffen gebruiken zonder genetische modificatie (geen GMO's).

- De thee moet worden verwerkt en verpakt in aparte faciliteiten en productielijnen die alleen voor biologische thee worden gebruikt.

- Er moeten documenten worden ingediend die aantonen dat tijdens de teelt, de verwerking en de verpakking aan alle vereisten is voldaan en die moeten kunnen worden getraceerd.

- Alle documenten, theeplantages, verwerkingsinstallaties en verpakkingslocaties worden periodiek geïnspecteerd door de biologische certificeringsorganisatie.Tegenwoordig is het overgrote deel van de thee niet-biologisch, ook wel conventionele teelt genoemd. Slechts een klein percentage (minder dan één procent van alle thee) is biologisch. Het is moeilijk om alleen al een biologische theeplantage te maken omdat er zoveel niet-biologische theeplantages omheen liggen. Verspreiding van kunstmest of bestrijdingsmiddelen en chemische stoffen die door de bodem van omliggende theeplantages worden verspreid, kunnen de biologische theeplantage binnendringen. Daarom is het noodzakelijk een bufferzone of een beschermende gordel aan te leggen tussen een biologische theeplantage en een niet-biologische theeplantage of om samen met de naburige landbouwers biologische theeteelt te beoefenen.


Geen tweede geoogste biologische thee (Nibancha)

Alle biologische thee van M a t a M a t c h a is van de eerste theeoogst (Ichibancha ) van het jaar, de enige en de beste. We doen dit om de biologische theebomen te ontlasten zonder chemische meststoffen te gebruiken. Het levert een uitstekende smaak en aroma op voor de oogst van volgend jaar.


M a t a M a t c h a ' s Biologische thee

  • Organic Matcha Super Premium

  • Organic Matcha Premium

  • Organic Matcha Culinary

  • Organic Gyokuro

  • Organic Sencha

  • Organic Genmaicha Matcha-iri

  • Teabag. Organic Sencha

  • Organic Houjicha Powder

Introduction to organic Japanese tea


An organic tea plantation lives in the ecosystem and a non-organic tea plantation tries to control the ecosystem. The cultivation of organic or modern cultivation is completely different,

they both have their advantages. M a t a M a tc h a respects both ways.


To become officially certified organic, the following requirements must be met.


- No chemical fertilizers or pesticides for at least three years.

- Only use organic fertilizers without genetic modification (no GMOs).

- The tea must be processed and packaged in separate facilities and production lines that are used only for

organic tea.

- Documents must be submitted to prove that all requirements during cultivation, processing and packaging have been

all requirements during cultivation, processing and packaging and must be traceable.

- All documents, tea estates, processing facilities and packaging sites are periodically

All documents, tea plantations, processing facilities and packing sites are periodically inspected by the organic certificationsorganisation.Today, the vast majority of tea is non-organic, also known as conventional cultivation. Only a small percentage (less than one percent of all tea) is organic. It is difficult to make an organic tea plantation just because there are so many non-organic tea plantations around. Fertilizers or pesticides and chemicals spread through the soil of surrounding tea plantations can penetrate the organic tea plantation. Therefore, it is necessary to establish a buffer zone or a protective belt between an organic tea plantation and a non-organic tea plantation or to practice organic tea farming together with the neighbouring farmers.


No second harvested organic teas (Nibancha)

All Mata Matcha organic teas are from the first tea harvest (Ichibancha ) of the year, the only one and the best. We do this to relieve the organic tea trees without using chemical fertilizers. It provides an excellent taste and aroma for next year's harvest.

18 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page